Thơ...Phỗng!

Phỗng-nhân vật trong dân gian.Bởi vậy, Thơ Phỗng không cần tên tác giả.Thơ của đồng.. độc giả.Cách tân ,hiện đại ,bùng nổ ,và... nhiều vô kể!
Trang thơ sẽ dần đăng .. hơn 1 vạn bài thơ Hồn Việt đã được Phỗng sáng tác.Với chủ thể Siêu thực và bút pháp Hậu hiện đại.

                                                                       
                                   " binhminhparis@gmail.com "