cơn sầu đầy đọa

đời lỡ nhau
mây trôi kỷ niệm
bốn phương nhàu mưa nắng
sóng đưa dĩ vãng bổng trầm
chon von trăng khuyết
khóe thu hoài niệm
văn chương thành nhạc và hương
chiều lạc lối
nắng đọng mây lười
nỗi buồn đưa chân nỗi nhớ
mong manh sương thoáng sơn khê
vết đau thời gian
nhẹ êm ru như thể
thoang thoảng sầu vô cớ
cơn đau chữ
nỗi sầu đầy đọa
văn chương chết lưng chừng
chiều hấp hối đ
ục ngầu sông biển
sân si mở mắt
sông hồng mịt mù cát bay
trầm luân chúng sinh bể khổ
nín thở
nấc lên nhịp ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét