ngồi chơi với gió

thoảng nghe tiềm thức
đêm về gom nỗi nhớ
buồn chôn đáy biển
trượt chân vấp ngã đường dài
biển xanh bão dội gió gần nắng xa
câu thơ ngân ngấn
lấm bùn đam mê
thời gian vết hằn nổi chìm con chữ
uống cạn chiều
mặc dòng sông phiêu bạt
trở về tiền kiếp
trăng tháng hai hờn dỗi
con đường hẹn trời mưa
chập chững đi về cõi mơ
vòng quanh mặt trời tâm sự
đêm suông
câu lục bát trả cho đời
giấc mơ buông mành khép mắt
cuôộc đời chơi
mòn tay mỏi tóc
chưa thảnh thơi đã vội già
dòng sông khát
đêm bất ngờ con sóng bạc
nỗi đam mê níu ký ức bập bềnh
đời hai ngả thành hai dòng nước mắt
ngồi chơi với gió
nghe bốn bề vô minh
chuông chùa vỡ
u mê tột cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét