bến đợi thời gian

quá giang cuộc đời
xót thương mộ kiếp
đêm héo rụng
dắt buồn ra khơi
chảy nốt tháng năm
môi tình mím chặt
đồ sính lễ với trăm ngàn mắt gió
mấy kiếp chưa tan
hồn màu bạch lạp
tỉnh say mưa nắng trên đầu
đời sầu trăm năm đá mỏi
đêm vật vã
tấy sưng dĩ vãng
hồn lạc bước trên đường
rỗng không đời khốn khổ
năm tháng cũ
ươm tình sống lại
thánh thiện mưa nhuần hơi thở đêm
mộ ước vọng bên kia sự sống
quay quắt tháng ngày
thời gian bão cuốn
nỗi chết sủi tăm hồn người thất lạc
xoay giấc ngủ khâu tình rách nát
bến đợi thời gian
ngõ chợ tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét