lấp kín sầu mây

tuổi buồn
vách núi chênh vênh
đời hôn mê bóng nắng
nhọc nhằn cơm áo
nổi cồn thuyền khê
giận thế thời
nhát gươm vung đứt mộng
đêm mòn mắt đóm nát gió sương
giáp ranh thiên đường
đam mê tàn héo
khúc nghê thường rỗng tênh
cõi thừa
bơ vơ hồn cánh mỏng
nhân gian cay đắng cháy đài xuân
thoi thóp rượu buồn vàng lưu lạc
đêm già
thế gian hồng thủy
nghẹn ngào cuộc chơi
thời nước đục
lết lê rượu mốc
dĩ vãng tanh bán rẻ kiêu sa
nham nhở lưu manh
trò cách mạng
xô nghiêng đêm
uống cạn não nề
mai chối bỏ nhân gian
dạo chơi trên miền ánh sáng
cuối đời chữ nghĩa
lấy thơ
lấp kín sầu mây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét