vỗ cánh bay đi

sỏi đá chính chuyên
người về thăm biển
nhặt lời thề xưa vẫn còn tươi nguyên
xa lắc xa lơ
bới hương tìm sắc
thơ lăn lóc oan khiên
ngày lạc
lơ ngơ trăng đầu mùa
vớt thời gian cái chết của dã quỳ
lóng ngóng vấp tình loạng choạng
trầy xước nghĩ sauy
trái chiêm bao rơi rụng
loãng nhạt mơ hồ
rút ruột lòng đêm
hư hao sóng xô gầy rạc
cát bay nắng héo tháng ngày
trầy trụa đêm
một mình hoa mỹ
những con chữ trượt ngã giận thương
đốt ngôn từ
thanh khiết hòn non bộ
ngơ ngác ngày
trái tim trôi dạt
tình vỗ cánh bay đi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét