thịt vỡ da

núi thở
đêm côi cút
trơ vơ bờ mây
nhớ khuôn nguôi dặm dài miên tưởng
lửa thiêu mặt trời
hoàng hôn cao ngạo
đêm tròn trĩnh hiến dâng
bước qua thời gian
cành mộng hoa trắng
bước yêu đã mỏi tóc sang chiều
nôn nao hoa cỏ
vớt cành rong bên suối
chiều trở giấc cô liêu
khu rừng cũ
tiếng suối ngàn nức nở
giọt lệ xanh rêu
đời ảo mộng
linh hồn thức trong bóng tối
cháy khê thời gian
thu nghiêng
đôi mắt tình nhân đau đáu
thắp đuốc tìm mặt trời
cưu mang mầm lạ
trùng tu suy nghĩ
thịt vỡ daKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét