tẩm độc

nắng thức
đêm héo rụng
ngày lên theo hướng mặt trời
trăm mắt gió
cố vui chốn tuổi già
hồn thành đá xếp bậc đi lên
cuộc vui tròn khuyết
nắng đậu trên vai
hạnh phúc bắc ngang cầu ô thước
kiếp lang thang
mở cửa thiên đàng
đêm về giấc mơ hiền hậu
nhốt đời nhau
trang nghiêm trời lạnh
địa ngục thiên đàng chấp chới
dửng dưng yêu
chiều hồn tẩm độc
dở dang thơ mù lòa
viễn tượng đời người
hoa cỏ cầm hơi
luân lạc trong vùng ánh sáng
gương vọng
chiều mặt trời đi vắng
hoàng hôn nhỏ lệ vàng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét