làm cây thông

đuổi bắt mây trôi
phù vân mê hoặc
hư thanh dải ngân hà
gió
mưa non quằn quại
vần thơ chết đuối tạ tội đất trời
mộng tưởng giữa đời làn khói
đi giữa thị thành
cầu vui mong manh
đêm về lạc loài cát bụi
lững lờ bến mê
mệt nhoài bể khổ
quần tụ mười phương tám hướng
nối vòng tay
nhịp đôi bờ mộng
cơn lú lẫn tuổi già
rượu say
đêm còm ôm gối chiếc
sạch bách đua đòi
nhớ ngày xưa
chiều mây nắng đọt
đeo đàn cheo leo đỉnh dốc
hát thiên thai
làm cây thông
trơ vơ giấc lạnh
biển sóng cô hồnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét