quắt quay hiu hắt

tuổi già
gần giấc mộng
tiếng cười chết duối
thấy cuộc đời vụt trôi
bắt tay thời gian
bởi mai mốt bước vào vĩnh biệt
vô thủy vô chung vô cùng vô tận
tuổi già
quên rồi lại nhớ
nhớ nhớ quên quên ôn lại cuộc đời
xết sắp nợ nần
luân hồi trả vay kiếp nạn
lao đao yêu
chống gậy mà yêu
mải mê vang vọng
tuổi già
nhớ thời nắng thơm
nay quắt quay hiu hắt
phố rộng
tuổi già
trú giữa đồng không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét