nảy mầm

những nhát dao
làm hư hỏng trái tim
rượu chết đất trời vô đạo
tiễn biệt thơ khô người nằm dưới mộ
đêm hận đời hoài niệm vong linh
theo hương khói
hồn thi nhân tận tuyệt
để ngàn thu giọt máu nhỏ thành thơ
tượng đài bật khóc
rừng thông gió đợi
rượu uống trăm năm
tình chưa cạn lòng
nắm chặt đời
chiêm bao tỉnh giấc
một thoáng vui bỗng chốc mất nhau
trả lại cho đời buồn vui khổ nạn
những khóc cười rồi cũng hụt hơi
khắc khoải thời gian
nhủ mình đừng khóc
sự đau khổ trổ hoa
hạnh phúc chết giấc mơ bỏ ngỏ
bất lực đời
mắt vời trông ngoảnh lại
nỗi nhớ nảy mầm
hy vọng mong manh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét