phấn hương

đời tìm nhau
sầu lên nụ
nát nhàu suy nghĩ
một mùa thênh thang
cây si chết lá
tình vẫn mê cuồng
một đời chắp vá
nốc cạn rượu suông
thanh bạch
tiền kiếp
thổi nỗi đau vô tình
đời như canh bạc lận
rắc nỗi sầu vô biên
phấn hương
phong trần ngang dọc
ngày phơi nắng quanh mình
sưng mù úa trong màu mắt
đời lạnh
rượu phù sinh uống cạn
sắc vàng thay áo thời gian
bóng gầy chuyện đời cơm áo
vui không tới
bình minh sương phủ
đêm về một chuyến đò nghiêng
cát bụi mê cuồng
vọng âm mộ khóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét