những cơn mơ

thời gian chảy
nỗi buồn hóa thạch
cơn mưa về hội tụ trên cây lim già
trái đất cổ xưa đồi ngang núi sẹo
những cơn mơ
lô nhô lâu đài gió
sáng ngày ra bóc mùi vị chua cay
dò dẫm tháng năm mở toang thế kỷ
giấc ngủ già
đợi lời ru trốc rễ
người đang đeo mặt nạ sống cùng nhau
cả thế giới tôn vinh dối trá
con người
sự khiếm khuyết của mùa xuân
tạo hóa đeo thêm lên
nhiều phiến đá
đêm thiếu ngủ
ngày không nâng đỡ
nỉ non đồng ca
người mất tên mình
vỡ ba chiều
không gian máu chảy
cơn hư thực đỏ hây
gói ghém trời xanh phút giây cảm biến
lột vỏ trái đất
nghiêng một mảnh hồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét