chỉ thấy những

gió trôi qua ngõ
rơi nhẹ giọt mịt mù 
chạm vào hoang sơ
máu rộn cơn tình ái
đường cong diệu huyền
uyên nguyên thánh thiện
lâm tuyền sừng sững chiêm bao
đời lỡ nốt đàn
buồn thế gian tóc bạc
khát khao điều bất chợt trong nhau
đất phì nhiêu
dự cảm đóa xuân thì
trong veo nắng xuân tình dào dạt
lá úa
mùa thu sống lại
thắp nến hành hương
hoa đổi màu đau quặn
lập trình thời gian
trăng dãi màu trống vắng
câu thơ ướt
cơn mưa vội vã sang mùa
quá khứ mù mờ dột nát
ngày lại ngày
chòng chành hạt bụi
giả dối tình nhân thế
hỏi cơn mưa
chỉ thấy những mịt mùKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét